OS LIBROS PARROQUIAIS. O CURA, QUE DESATENDÍA AS SÚAS OBRIGAS

 

 

 

Non sei, se vos teño falado algunha vez do Arquivo Diocesano de Lugo. É un arquivo cativeiro, con só oitos postos de lectura. Cando os oito postos están ocupados, o espazo e a capacidade de movemento das persoas, que estamos alí sentadas, redúcese moito. Tanta proximidade, axuda a establecer breves conversas cos veciños.  É case inevitábel!

 

 

 

Hai uns meses, cando escaravellaba nos libros parroquiais de San Pedro de Láncara, o meu veciño advertiume da incompetencia dun párroco. Falaba del, con raiva, pola pouca profesionalidade das súas anotacións.   Eu pensei, que esaxeraba, pero cando collín entre as miñas mans,  o Libro de Bautismos de San Pedro de Láncara (1853-1873), dinme de conta, de que tiña razón. Don Antonio Bolaño, que así se chamaba o cura, facía unhas anotacións demasiado breves, sen datos, a escritura atrapallada e vacilante. Era realmente estraño.

 

 

 

Non é extraño que, por iso mesmo, o señor cura fose apercibido polo bispo de Lugo, na visita pastoral, que fixo á parroquia, no ano mil oitocentos sesenta e catro. Esas visitas pastorais, eran unha especie de auditoría, na  que se evaluaba a forma, na que os curas exercían o ministerio. E iso, incluía o exame atento dos libros parroquiais.    

 

 

 

O bispo dicía ter topado no  libro defectos gravísimos, coma no expresar en que día ni por quien fue bautizado el párvulo, como falta de limpieza y esmero y poca ortografía”. Avisouno para que, “por lo sucesivo desempeñe con más esmero esa parte tan interesante de su ministerio”, xa que de non facelo así, actuarían contra el, con todo o rigor.    

 

 

 

Pregúntome se, Antonio Bolaño consideraba que eses traballos administrativos eran irrelevantes. Quizáis, era un home espiritual, que prefería poñer o foco no “ora” e non  no “labora”. Aínda non descubrira, que a materia e o espíritu non teñen que estar en desacordo.  

 

 

Sexa como for, o mal xa estaba feito. Cento cincuenta anos máis tarde, eu non era quen de topar as persoas que procuraba, a pesar de ter sido bautizadas en Láncara.  

 

 

 

Tes consultado os libros parroquiais. en busca de información da túa familia? Como ten sido a experiencia?  As anotacións eran escuetas o detalladas? Cres que a persoa que anotaba, esmerábase?  

 

 

 

 

Non hai comentarios

Deixa un Comentario

*